Melden als opgepast…

Meer ruimte voor verenigingen en artiesten

MEER UITLEG BIJ HET IDEE

De stad kan hier een grote rol in spelen door bijvoorbeeld afspraken te maken met de KU Leuven om hun gebouwen ter beschikking te stellen, of zelf eigendommen aankopen die daarvoor ingezet kunnen worden, of onderhandelen met projectontwikkelaars om ontmoetingsruimtes te voorzien,.... Er is een grote nood aan behoorlijke infrastructuur voor allerhande organisaties!