Melden als opgepast…

Snellere communicatie naar de wijken toe

MEER UITLEG BIJ HET IDEE

Het is goed dat we (algemene) informatie krijgen over de stad maar het zou nog beter zijn moest het stadsbestuur korter op de bal spelen wat betreft informatie over de wijk.