Melden als opgepast…

een fietspad op de Koning-Albertlaan in Kessel-Lo

De Koning-Albertlaan in Kessel-Lo (KAL) is het verlengde van een van de belangrijkste fietsroutes van Kessel-Lo, het Jan Vranckxtracé. Het is de route om van veel wijken aan de Diestsesteenweg naar de Tiensesteenweg door te steken met de fiets. Helaas pindakaas, de KAL is ook een rotstraat om te fietsen. Tijdens de spits is de straat voor een groot stuk gevuld met aanschuivende auto's zodat fietsers maar op het voetpad gaan rijden. Dit is echt geen mooi sluitstuk voor een fietssnelweg. Als we mensen willen stimuleren om de auto in te ruilen voor de fiets en als we hen een veilige route willen bieden, is een fietspad op de KAL nodig. Studiebureau Vectris heeft uitgedokterd dat het kan, tenminste in 1 richting (van Jan-Vranckx richting Tiensestwg).

Koning-ALbertlaan, Kessel-Lo, een rot-fietssnelweg

Reacties

Reacties worden geladen...