Wat?

Wat houdt je idee in?

Jong Antwerpen bruist van de goeie ideeën. Jongeren staan te popelen om het verschil te maken in hun eigen leefwereld, district, stad, … Spijtig genoeg ondervinden ze veel drempels wanneer ze effectief hun ideeën willen realiseren. Daardoor worden veel ideeën nooit realiteit. Spijtig, want vaak zijn het net de jongeren die met nieuwe energie en een frisse blik hun bijdrage aan de stad willen leveren. Jongeren met een idee kunnen binnenkort terecht bij de Projectcoach. Die staat naast de jongeren en zijn of haar idee, en helpt om mogelijkheden te creëren en drempels te overwinnen. In een eerste fase ondersteunt de Projectcoach bij het verfijnen en uitwerken van de plannen. Daarna wordt er mee gezocht naar mogelijkheden om het te realiseren. Sommige jongeren zoeken expertise, anderen locatie en nog anderen middelen of partners. De Projectcoach is hun partner-in-crime die de weg vrijmaakt en hun steun en toeverlaat is. De Projectcoach onderscheidt zich van andere ondersteuningsmogelijkheden door zich gedurende het hele proces consequent op te stellen aan de zijde van de jongere. We zijn geen expert in het onderwerp van je project, maar helpen wel de juiste partner te vinden. We hebben geen budget, maar helpen je om middelen te vinden. We bieden geen locatie, maar zoeken mee naar de juiste locatie voor jou project. De Projectcoach gelooft dat de manieren om ideeën waar te maken bestaan, maar dat ze vooral op maat van jongeren vertaald moeten worden. Voorbeelden? Projecten kunnen gaan van een cursusreeks tot een festival, van een kookavond tot een groen initiatief en van een lezing tot een kunstproject. Je bent jong en je wil je iets neerzetten. De Projectcoach kijkt minder naar wàt je wil doen, maar focust op je persoonlijke proces en het creëren van mogelijkheden.

Titel

Geef een wervende titel aan je idee.

De Projectcoach

Meerwaarde

Beschrijf hier de meerwaarde van je idee voor de inwoners van het district Antwerpen?

-Jongeren kunnen hun eigen bijdragen leveren aan hun stad en leefwereld. Ze participeren door te organiseren, en leren door te doen. -De Projectcoach zorgt niet voor één, maar voor veel projecten van jongeren. -Jongeren met een eigen idee krijgen kansen zonder dat ze verplicht worden om zich aan te sluiten bij een vereniging of organisatie. Niet-georganiseerde jongeren vallen nu vaak uit de boot in het jeugdwerk. -Het budget wordt bijna volledig besteed aan tijd voor begeleiding van jongeren. Daardoor geven we zoveel mogelijk jongeren de kans om actief te participeren. Zij betrekken op hun beurt andere jongeren, met een duurzaam effect als gevolg. -Jongeren en projecten worden in contact gebracht met elkaar, wisselen uit en vormen zo een stevig netwerk, een sociale bodem voor jongeren in Antwerpen

valkuilen

Welke valkuilen voorzie je bij dit idee?

-Grenzen: de kans bestaat dat de vraag veel groter is dan de begeleidingen die we kunnen aanbieden. We vragen ons af hoeveel projecten één medewerker op deze manier kan begeleiden. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. -Een breed takenpakket voor één coach: ontmoeting initiëren, coachen, netwerk onder partners uitbouwen, jongeren werven, … Opletten dat er een goed kader is in de organisatie.

Wie voert het uit?

Jijzelf, een organisatie of het district Antwerpen?

Kavka vzw en véél jongeren met ideeën. Kavka is een jongerencentrum met locaties aan de Oudaan (2000) en op het Kiel (2020). Doordat de Projectcoach onder de paraplu van Kavka werkt, kan er snel een netwerk van jongeren én van mogelijke ondersteuners opgezet worden.

locatie

Duid hier de locatie aan of verwijder dit blok met het vuilbakje linksboven.

stappenplan

Welke stappen moeten genomen worden om dit idee te realiseren?

-Projectplan (methodiek) en vacature uitwerken, Projectcoach aannemen. -Bekendmaking van het project, communicatie. -Instroom, aanvraag jongeren. -Begeleidingen. -Evaluatie van werking en noden, voortzetting na afloop van het eerste jaar.

kostprijs

Vul hier de kostprijs in. Geen idee? Verwijder dit blok met het vuilbakje linksboven en we bekijken dit later samen met jou.

-1 voltijdse medewerker (ong 45 000€). -1500€ communicatie (drukwerk, verspreiding, online communicatie). -2500€ werkingskosten (laptop, bureaumateriaal, …)

Reacties

Reacties worden geladen...