Nieuws

David
27 september 2017

Het is zover, de 152 projecten die je op deze site vindt zijn klaar voor het burgerbegrotingfestival op zondag 22 oktober in het Zuiderpershuis. Voor 8 projecten onder de thema's Betere Voetpaden en Fietsvriendelijke straten is er voldoende budget, maar voor de overige 144 moeten er keuzes gemaakt worden. Daar hebben we jouw hulp voor nodig, schrijf je in voor één of meerdere rondes op http://www.burgerbegroting.be en beslis mee welke projecten in 2018 worden uitgevoerd.

Hanne
24 april 2017

De thema's zijn gekozen, de bedragen zijn bekend. Heb jij een goed idee voor 'groen in straten', voor 'aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers' of één van de andere thema's? Vanaf nu tot en met 30 juni kan u via dit platform uw idee voor de burgerbegroting indienen.

Hanne
24 april 2017

Op 22 en 23 april hebben deelenemers aan de burgerbegroting 1,1 miljoen euro verdeeld over de 12 meest gekozen thema's van de startmomenten. Dit zijn de resultaten: ondersteuning van het jeugdwerk : 154290 euro huiswerkbegeleiding : 154290 euro aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 137954 euro interculturele projecten: 117079 euro fietsvriendelijke straten : 104373 euro langer thuis wonen : 101650 euro groen in straten : 92574 euro ontmoeting in de buurt: 64439 euro gemeenschapstuinen : 58086 euro aantrekkelijkere pleinen: 50825 euro betere voetpaden : 40843 euro vorming en opleiding jeugd: 23597 euro