Het online ideeënplatform kadert in het project "As't aan u ligt" waarbij de inwoners van Asse bevraagd worden over hun gemeente en in een tweede fase ideeën kunnen geven aan de gemeente om het in de toekomst nog beter te doen. Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het debat open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels:

 • In het debat staat de vraag hoe we van Asse een betere gemeente kunnen maken centraal. We doen dit aan de hand van 10 thema's waarde burger ideeën voor kan ingeven
  • Veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden
  • Een betere verkeersveiligheid en veiligere schoolomgevingen
  • Openbare netheid, minder zwerfvuil en minder sluikstorten
  • Meer veiligheid en minder criminaliteit
  • Een beter vrijetijdsaanbod voor jongeren
  • Inspraak en participatie als burger
  • Het verbeteren van de buurtwerking
  • Betere hulp en opvang voor ouderen
  • Meer groen, natuur en open ruimte in de gemeente
  • Nog meer goede ideeën voor een aangenamere gemeente
 • Bij ideeën of reacties die geen betrekking hebben op de bovenstaande vragen, zal gevraagd worden een andere bijdrage te leveren. 
 • Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator. Ideeën of reacties die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het debat transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam, naam of gemeente ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van ideeën of reacties die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

 

Werkwijze

 • Alle ingegeven ideeën kunnen door één van onze moderatoren getoetst worden aan deze regels die gelden op het platform. Gebruikers van het platform kunnen bijdragen melden als ongepast als ze niet voldoen aan de regels van het platform.
 • Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen dat wel aan de regels voldoet.
 • Alle reacties op ideeën worden automatisch gepubliceerd op het platform. Gebruikers die van oordeel zijn dat die reacties de regels schenden, kunnen ze melden als ongepast. Vervolgens worden ze door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze opnieuw worden gepubliceerd op het platform.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.