Nieuws

Jo (moderator)
16 October 2017

In augustus en september voerde het gemeentebestuur een onderzoek uit over wat thema’s waaronder welzijn, vrije tijd, onderwijs, lokale economie, netheid, veiligheid enz. Dit gebeurde zowel op buurtniveau als op gemeentelijk niveau. We willen de vinger aan de pols houden: wat leeft er? Wat vindt de Assenaar goed, wat kan beter? Zijn er zaken die hij anders wil zien of die dringend aangepakt moeten worden? Waar ligt hij wakker van? Wat zijn zijn behoeften, zijn wensen? Welke inspirerende oplossingen draagt de burger zelf aan? Succesverhaal Het is de eerste maal dat het bestuur zulk een bevraging op grootschalig vlak organiseert. 2 404 personen vulden de enquête volledig in. Dit overtreft onze verwachtingen en mag een succes heten. Het onderzoeks- en adviesbureau Indiville spreekt van een record. Het is vrij uniek dat een bestuur al zijn inwoners aanschrijft om een enquête in te vullen. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De resultaten zijn representatief. Er is een goede spreiding wat betreft geslacht en leeftijd. Start onlineparticipatieplatform: waar maak jij het verschil? Wat ook uniek is, is het vervolg dat het bestuur breit aan deze eerste fase. Vanaf 16 oktober 18u lanceren we een onlineplatform waarop de burger actief kan meezoeken naar oplossingen en ideeën rond bepaalde thema’s, in dialoog met het gemeentebestuur. De thema’s die we lanceren komen voort uit de cijfers: bij welke vragen is het verschil tussen wat goed is en wat beter kan het grootst? Waar heerst er negativiteit of is de ontevredenheid hoog? Daarnaast komen ook thema’s aan bod waar de burger zelf actief mee aan de slag kan. Heb je zelf ideeën, deel ze ons mee op het onlineplatform www.astaanuligt.be Geef jouw idee voor… 1. veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden 2. een betere verkeersveiligheid en veiligere schoolomgevingen 3. openbare netheid, minder zwerfvuil en minder sluikstorten 4. meer veiligheid en minder criminaliteit 5. een beter vrijetijdsaanbod voor jongeren 6. inspraak en participatie als burger 7. het verbeteren van de buurtwerking 8. betere hulp en opvang voor ouderen 9. meer groen, natuur en open ruimte in de gemeente 10. nog meer goede ideeën voor een aangenamere gemeente