Melden als opgepast…

Op termijn eenrichtingsverkeer op de grote ring.

Een co2 arme Mobiliteit in een toekomstig Hasselt

Mobiliteit in een toekomstig Hasselt : alternatieven uitwerken voor de auto! Aanbevelingswaard mijn inziens in het te voeren beleid in Hasselt, is om vooruit te zien, zelfs als dit gewoontes en gedragspatronen ingrijpend zal wijzigen. Want er zijn belangrijke veranderingen op til om koolstofarmer of duurzamer samen te leven. Zelfs als wij het niet uit onszelf doen, valt er te verwachten dat men extern ons drastische (?) doelstellingen zal opleggen. Tegen 2030 moet de uitstoot van CO2 dalen met 40%, maar een realistischer scenario neigt naar 55%, zoals de Climate Action Network berekende voor de Europese Unie. Vlugger dan wij wellicht denken, zal men het gebruik van auto’s met verbrandingsmotoren drastisch ontmoedigen? Het is veraf en toch dichtbij. Het zal wellicht schoksgewijze gebeuren. Het gebruik en onderhoud van personenwagens en de weginfrastructuur wordt steeds kostelijker, staat een goede leef- en luchtkwaliteit in de weg, blijft de minst veilige mobiliteit. Daarom kan een duurzaam beleid niet anders dan vooruitziend te zijn, ook met gevolgen op gebied van stadsplanning. Via de weg van de geleidelijkheid en pragmatische stappen dit uitzicht meenemen en de leefkwaliteit van de stad verbeteren. Voor de kernstad Hasselt: • Stappen zetten dat de grote ring rond Hasselt het verkeer slechts in één richting op het buitenste rijvak wordt toegelaten. Welke afweging van maatschappelijke kosten en baten van soorten verkeersstromen dient het best het algemeen belang op korte maar zeker ook op lange termijn? • De regie om rond en binnen deze ring verdicht kan gebouwd worden, moet in handen blijven van het stadsbestuur. Hierbij het STOP-principe hanteren: Stappen-Trappen (op de fiets), Openbaar vervoer, Persoonwagen. Prioritair autoluw maken van woongebieden en de stad is onvermijdelijk. • Voor wie minder mobiel is, ouderen, kinderen, gehandicapten per elektrische ondersteunde riksja’s vervoeren en dit organiseren als een activiteit van sociale economie. • Het binnenste rijvak van de grote ring voorzien als parkeerplaats, met faciliteiten voor fietsgebruik, vertrekpunten van elektrische ondersteunde riksja’s, huurwagens, taxi’s en bussen. • De rollator, de fietsjes van de kinderen zijn de criteria die bepalen of men zich veilig weet te verplaatsen. Als het voor hen werkt, werkt het voor iedereen. Planologisch wordt de regie door het stadsbestuur gevoerd, in maximale openheid naar de inwoners van de stad toe. Versterking van de kernen, verdichting van het wonen, meer architectonisch kwaliteit in combinatie met een verbetering van de collectieve ruimte en aandacht voor groen een uitermate politieke zorg.

De herinrichting van de grote ring van Hasselt als start van een nieuwe mobiliteitscultuur

Reacties

Reacties worden geladen...